Psykisk helse i fokus

September 14, 2016

 

 

 

AKUPUNKTURENS UKE MARKERES I UKE 38
HOS AKUPUNKTØRENE I HELE NORDEN
FOKUS - PSYKISK HELSE

Akupunkturens uke (Acupuncture Awareness Week) er et samarbeid mellom alle de nordiske landene om å fremme akupunkturfaget og dens virkning. I år fokuserer vi på
psykisk helse og akupunktur som et medikamentfritt behandlingsalternativ.

NORDISK SAMARBEID
Også i år samarbeider alle de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland om å gjennomføre "Akupunkturens Uke" samtidig. Målet er å fremme akupunktur og bidra til at så mange som mulig får informasjon om hva akupunktur kan bidra med.

EFFEKTIV BEHANDLING AV EMENSJONELLE LIDELSER
I år ønsker vi å sette fokus på psykisk helse og emosjonelle lidelser fordi det rammer så mange og fordi akupunktur kan gi god behandling. Stresslidelser, angst og depresjon er blitt en del av vårt moderne samfunn. En undersøkelse utført av British Acupuncture Council viser at graden av stress i befolkingen har økt markant de siste 10 år.
Akupunktur kan vise til gode resultater på lettere depresjon- og angsttilstander, søvnproblemer, kroppslige spenninger og smertetilstander assosiert med stress. Medikamentbruken i disse pasientgruppene er egnet til bekymring, særlig med tanke på bivirkninger. For de som ønsker behandlingstilbud som ikke bare er basert på medikamenter kan akupunkturbehandling utført av dyktige akupunktører i sterk grad bidra til dette.

HØYE KRAV TIL KOMPETANSE
Vi mener at akupunktur er en virkningsfull behandlingsmetode, som mange vil kunne ha glede av enten alene, eller som et supplement til annen behandling. Akupunkturforeningen har vel 600 medlemmer i hele landet. Krav til medlemskap er utdannelse tilsvarende 4 års studier på høyskole, innen både tradisjonell kinesisk medisin og vestlig medisin.

Det er 50% i uke 38 på all akupunktur behandling for nye pasienter.

Hvis du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt med Alfaklinikken i Lierbyen.
Akupunktør, homeopat Charlotte Torgersen
T. 908 29 415 eller mail: alfaklinikken@gmail.com

Adr: Hegsbroveien 60, Bakerikvartalet, 3403 Lierbyen

 

 

 

Please reload

Featured Posts

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Recent Posts

September 16, 2019